Automatické médium s filtrami vzduchu

- Jun 01, 2016 -

Základné informácie

Automatické médium s filtrom vzduchu

médium vzduchového filtra PP rámových filtrov sa skladá z mnohých vrstiev filtračných materiálov a je to zložený filtračný materiál pre zmeny gradientu. Štruktúra vlákien od vstupnej vrstvy k výstupnej vrstve je od tenkého až po hrubý a riedka až hustá a filtračný mechanizmus sa uskutočňuje prostredníctvom rôznych filtračných vrstiev a povrchu vlákien. Filtračná tkanina má určitú správnosť tvrdosti a vynikajúcu priedušnosť vzduchu po spracovaní špeciálnych podmienok procesu. Filtračné médium má hydrofóbnosť a účinnosť pri držaní prachu trikrát lepšie ako pri bežnom filtračnom papieri a počiatočná filtračná účinnosť filtračného média je vyššia ako 99,9%. Filtračné médium má dĺžku 200 metrov a môže byť rezané podľa požiadaviek zákazníkov. Výrobok sa používa hlavne v leteckých filtroch limuzíny pp rámca a používa sa aj pri filtrácii recirkulačného vzduchu klimatizácie a ďalších aspektoch.


Related Products