Úlohou média palivového filtra je zabrániť tomu, aby častice v palive

- Jul 21, 2017 -

Úlohou média palivového filtra je zabrániť tomu, aby častice v palive, vode a odpadoch zabezpečili presné časti palivového systému pred opotrebovaním a inými poškodeniami.

Prečo by sa mali pravidelne vymieňať médiá s palivovým filtrom?

Proces používania automobilov, nečistoty v benzíne vstúpia do nádrže, zvýšenie času použitia, znečistenie média palivového filtra, pripojenie k odpadu, účinok filtra sa výrazne zníži. Ak nie je včas nahradený, bude to mať vplyv na výkonnosť vozidla, čo bude mať za následok zhoršenie oleja, vyčerpanie paliva a tak ďalej.

Ako často sa mení médium palivového filtra?

Náhradný cyklus palivového filtra je vo všeobecnosti približne 15 000 - 200 km, najlepší čas nahradenia môže byť uvedený v návode na obsluhu vozidla.

Zvyčajne sa výmena média s palivovým filtrom vykonáva vo vozidle, keď sa údržba, vzduchový filter a olejový filter súčasne nahradia, čo je to, čo nazývame "tri filtre".


Related Products